Nhà phố thương mại

  • Diện tích đất tiêu chuẩn: 19.5mx17m = 331.5m2
  • Diện tích sàn: 429.2m2
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính tham khảo. Bố trí mặt bằng chỉ mang tính định hướng gợi ý tham khảo. Thông số tại bản vẽ là tương đối, các thông số chính thức sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa khách hàng và chủ đầu tư.

Liên hệ với văn phòng Tư vấn Sapphire Gem Hải Phòng về thắc mắc đầu tư của bạn.    Category: